giấy in decal tem nhãn mã vạch 100×70

giấy in decal tem nhãn mã vạch 100x70

giấy in decal tem nhãn mã vạch 100×70