Vật tư và phụ kiện

Vật tư và phụ kiện: gồm xi đánh giày, hộp đựng xi, mạch điều khiển, cảm biến máy đánh giày

Giá: 190.000đ200.000đ-5%
Tiết kiệm: 10.000đ
Giá: 600.000đ650.000đ-8%
Tiết kiệm: 50.000đ
Giá: 850.000đ900.000đ-6%
Tiết kiệm: 50.000đ
Giá: 450.000đ500.000đ-10%
Tiết kiệm: 50.000đ
Giá: 120.000đ150.000đ-20%
Tiết kiệm: 30.000đ