Máy đọc mã vạch

Máy đọc mã vạch( Đầu đọc mã vạch)

Máy đọc mã vạch 1d

Máy đọc mã vạch đa tia

Máy đọc mã vạch 2D

Máy đọc mã vạch 2D đa tia

Giá: 2.550.000đ2.690.000đ-5%
Tiết kiệm: 140.000đ
Giá: 1.950.000đ2.050.000đ-5%
Tiết kiệm: 100.000đ
Giá: 3.550.000đ3.790.000đ-6%
Tiết kiệm: 240.000đ
Giá: 3.550.000đ3.650.000đ-3%
Tiết kiệm: 100.000đ
Giá: 2.950.000đ3.150.000đ-6%
Tiết kiệm: 200.000đ
Giá: 2.750.000đ2.990.000đ-8%
Tiết kiệm: 240.000đ
Giá: 2.150.000 VNĐđ2.350.000 VNĐđ-9%
Tiết kiệm: 200.000đ
Giá: 2.400.000đ2.500.000đ-4%
Tiết kiệm: 100.000đ
Giá: 1.400.000đ1.450.000đ-3%
Tiết kiệm: 50.000đ
Giá: 1.150.000đ1.250.000đ-8%
Tiết kiệm: 100.000đ
Giá: 2.350.000đ2.450.000đ-4%
Tiết kiệm: 100.000đ
Giá: 2.400.000đ2.750.000đ-13%
Tiết kiệm: 350.000đ
Giá: 2.350.000đ2.450.000đ-4%
Tiết kiệm: 100.000đ
Giá: 1.210.000đ1.350.000đ-10%
Tiết kiệm: 140.000đ
Giá: 2.650.000đ2.700.000đ-2%
Tiết kiệm: 50.000đ
Giá: 3.000.000đ3.050.000đ-2%
Tiết kiệm: 50.000đ
Giá: 5.750.000đ5.900.000đ-3%
Tiết kiệm: 150.000đ
Giá: 2.400.000đ2.500.000đ-4%
Tiết kiệm: 100.000đ
Giá: 3.250.000đ3.350.000đ-3%
Tiết kiệm: 100.000đ