Decal 2 tem 50×30 x100m

Giấy in mã vạch 2 tem 50x30mm x 100m

Giấy in mã vạch 2 tem 50x30mm x 100m