tem xet nghiem 25×15

Giấy in tem xét nghiệm 25x15

Giấy in tem xét nghiệm 25×15