Máy đọc mã vạch 1D không dây Syble XB-918RB

Máy đọc mã vạch 1D không dây Syble XB-918RB

Máy đọc mã vạch 1D không dây Syble XB-918RB