muc ribbon resin B110cr 65×300

Mực resin B110CR 65x300m

Mực resin B110CR 65x300m