Giấy in tem mã vạch xi bạc 25×15

Giấy in tem mã vạch xi bạc 25x15

Giấy in tem mã vạch xi bạc 25×15